X

Tworzenie grup pracowników w 5 ways…

W systemie 5 ways… istnieje możliwość nie tylko tworzenia grup pracowników (np. w podziale na działy, obszary kompetencji, czy odpowiedzialności), ale także elastycznego zarządzania nimi. Jak zatem stworzyć grupę pracowniczą? 

Jak utworzyć grupę pracowników w systemie 5 ways…?

Opcja tworzenia grup pracowników jest dostępna jedynie w przypadku gdy w ramach konta poza samym administratorem został dodany choć jeden pracownik/użytkownik.

Aby utworzyć grupę, po zalogowaniu do konta należy w lewym menu przejść do zakładki USTAWIENIA. Z górnego menu trzeba wybrać GRUPY » DODAJ. Pojawi się wówczas okno dodawania grupy, w którym należy określić jej nazwę.

Tworzenie grup pracowników w 5 ways…

Po nadaniu nazwy kolejnym krokiem jest zatwierdzenie operacji przy pomocy przycisku ZAPISZ. Spowoduje to dodanie jej do listy grup.  

Przypisywanie pracowników do grup

Aby przypisać pracownika do danej grupy, należy w lewym menu przejść do USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY i wybrać z listy  osobę, którą  chcemy przydzielić do grupy. Pojawi się okno do edycji pracownika, w którym trzeba przejść do pola GRUPA, a w nim wybrać utworzoną wcześniej grupę, do której ma przynależeć dany pracownik i kliknąć w ZAPISZ

Tworzenie grup pracowników w 5 ways…

Jeśli w ramach konta zostały już utworzone grupy pracownicze, można do nich przydzielić pracownika na etapie dodawania go do zespołu

Modyfikowanie utworzonych grup

Każdą utworzoną grupę można dowolnie modyfikować, przechodząc do zakładki USTAWIENIA » GRUPY. Po wybraniu interesującej nas grupy i kliknięciu w nią uzyskamy możliwość edycji.

Tworzenie grup pracowników w 5 ways…

Filtrowanie za pomocą grup pracowników

Filtrowanie spraw

Za pomocą utworzonych grup, można filtrować sprawy w zakładkach: 

  • DO AKCEPTACJI
  • ODDELEGOWANE
  • WYSŁANE, czy też 
  • ARCHIWUM

Umożliwia to wyszukanie spraw, którymi zajmowali się członkowie konkretnej grupy.

Tworzenie grup pracowników w 5 ways…

Kalendarz

Tworząc wydarzenie w kalendarzu odnośnie grafiku, istnieje możliwość zawężenia listy pracowników do grupy, z której możemy wybrać tego dla którego wyznaczamy dyżur. Opcja dostępna jest poprzez KALENDARZ » DODAJ TERMIN, gdzie w polu dodawania terminu dostępna jest opcja GRUPA.

Tworzenie grup pracowników w 5 ways…

Jak zarządzać kalendarzem w systemie 5 ways…? Przeczytaj!

Generowanie raportów

W lewym menu w zakładce RAPORTY istnieje możliwość wygenerowania raportu dotyczącego tylko wybranej grupy pracowniczej. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki RAPORTY, w polu GRUPA oznaczyć tę, dla której raport ma zostać wygenerowany i wybrać opcję POBIERZ RAPORT. Wygenerowany raport przedstawia:

  • ilość spraw,
  • ilość postów,
  • ilość wiadomości zatwierdzonych,
  • ilość wiadomości odrzuconych,
  • ilość wiadomości poprawionych i
  • godziny pracy

w wybranym okresie, dla wskazanej grupy.

Tworzenie grup pracowników w 5 ways…

Więcej o raportach w artykule: Raporty w 5 ways…

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami