X

Kalendarz w systemie 5 ways…

Zarządzanie czasem w firmie, to kluczowy element skutecznego działania. Kalendarz w systemie 5 ways… umożliwia także ustalanie grafików. Jak jeszcze to narzędzie może usprawnić pracę zespołu?

Wygląd i lokalizacja kalendarza

Aby przejść do kalendarza po zalogowaniu do konta w systemie 5 ways…, należy w lewym menu wybrać zakładkę KALENDARZ.

Kalendarz w systemie 5 ways…

Domyślnym jest widok miesięczny kalendarza. Można go jednak zmienić w prawym górnym rogu na wygląd tygodniowy lub dzienny.

Kalendarz w systemie 5 ways…

Strzałki, znajdujące się obok okresów, umożliwiają nawigację pomiędzy miesiącami, tygodniami i dniami (w zależności od tego, na jakim widoku pracuje użytkownik).

Kalendarz w systemie 5 ways…

Dodawanie wydarzeń do kalendarza

Dodawanie nowego zdarzenia możliwe jest tylko przez osobę z uprawnieniami eksperta i odbywa się poprzez przejście do zakładki KALENDARZ » DODAJ » DODAJ TERMIN. W oknie, które się pojawi,  należy:

  • wybrać grupę, do której należy pracownik (tylko jeśli do jakiejś należy), 
  • wyszukać  konkretnego pracownika, bądź kilku pracowników,
  • oznaczyć datę, która odnosi się do wydarzenia,
  • określić godziny pracy.

Informacje o tym jak:

Po wprowadzeniu zmian wystarczy wybrać jedną z dostępnych możliwości: ZAPISZ (opcja bez wychodzenia z okna tworzenia terminu z możliwością zmiany wprowadzonych danych) lub ZAPISZ I KONTYNUUJ (opcja z zapisem i wprowadzeniem kolejnych wydarzeń do kalendarza).

Kalendarz w systemie 5 ways…

Modyfikowanie wydarzeń w kalendarzu

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonego wcześniej wydarzenia, należy odnaleźć je w kalendarzu i na nie kliknąć. Otworzy się okno, z danymi do edycji. Z tego miejsca można już dokonywać zmian.

Kalendarz w systemie 5 ways…

Po dokonaniu pożądanych zmian wystarczy wybrać jedną z dwóch opcji: ZAPISZ lub ZAPISZ I KONTYNUUJ.

Usuwanie wprowadzonych terminów

Opcja usuwania wprowadzonych terminów dostępna jest w oknie edycji wydarzenia, a więc po kliknięciu w interesujące nas wydarzenie. Z dolnego paska należy wybrać opcję USUŃ. Termin zostanie automatycznie usunięty.

Kalendarz w systemie 5 ways…

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami