X

Raporty w 5 ways…

Analiza dotychczasowej pracy pracowników to kluczowy element skutecznego zarządzania zespołem. System 5 ways… oferuje nie tylko możliwość śledzenia bieżących spraw, ale także generowania szczegółowych raportów z wykonywanej pracy. 

Generowanie raportów - Jak wygenerować raport?  

Funkcja raportów dostępna jest po zalogowaniu się do panelu eksperta w zakładce RAPORTY tylko w przypadku pracy zespołowej. Dostęp do raportów mają użytkownicy o uprawnieniach: administratora i eksperta. 

Więcej na temat pracy zespołowej w artykule: Jak zarządzać pracą zespołu w systemie 5 ways…?

Raport można dowolnie spersonalizować, wybierając filtry:

 • okres, którego ma dotyczyć - może być to raport dzienny, tygodniowy, miesięczny, lub też obejmujący inny, dowolnie wybrany zakres dat;
 • grupy - raport może zostać wygenerowany dla wszystkich grup pracowniczych lub jednej wybranej;
 • role - uprawnienia pracowników/użytkowników, dla których raport ma zostać wygenerowany (ekspert, specjalista, praktykant);
 • konkretnych pracowników - można wyfiltrować raport danego pracownika;
 • status pracownika - filtr, który daje możliwość prezentacji danych dla użytkowników aktywnych lub nieaktywnych (zablokowanych) lub wszystkich.

W celu przygotowania raportu z pracy należy po ustawieniu filtrów kliknąć w przycisk FILTRUJ

Raporty w 5 ways…

Jakie raporty można wygenerować w systemie 5 ways…?

Po odpowiednim ustawieniu parametrów można przeanalizować następujące dane pracowników w badanym okresie:

 • ilość spraw;
 • ilość postów;
 • ilość zatwierdzonych odpowiedzi;
 • ilość odrzuconych odpowiedzi;
 • ilość poprawionych odpowiedzi;
 • godziny pracy;
 • godziny dyżuru.

Raporty w 5 ways…

Wspomniane dane można wygenerować również dla poszczególnych pracowników z uwzględnieniem podziału na miesiące. W tym celu wystarczy kliknąć w imię i nazwisko danego pracownika. 

Raporty w 5 ways…

Raport w formacie xls.

Raporty bywają niezwykle przydatne w prowadzeniu biznesu, chociażby ze względu na możliwość śledzenia postępów pracowników, a w konsekwencji monitorowania wydajności pracy. Dzięki temu pracodawca łatwo może zaobserwować obszary do poprawy i ewentualne potrzeby szkoleniowe. Dla samych pracowników raporty mogą być narzędziem do śledzenia postępów i jednocześnie motywatorem do lepszej pracy. Zatem, jak pobrać raport w systemie 5 ways…?

Aby pobrać raport, należy kliknąć przycisk POBIERZ RAPORT. Zostanie on pobrany w formacie .xls, co daje możliwość jego dodatkowego wykorzystania. 

Raporty w 5 ways…

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami