X

Aktualizacja systemu 5 ways... - styczeń 2024

Pragniemy poinformować, że 7 stycznia 2024 roku, w godzinach nocnych nastąpi aktualizacja systemu 5 ways… Związana jest ona z wdrożeniem nowych funkcji, przedstawionych poniżej.

Zarządzanie sprawami

  • wprowadzenie możliwości tworzenia szablonów odpowiedzi;

  • dodanie funkcji etykietowania spraw.

Praca zespołowa

  • funkcja tworzenia grup i przypisywania użytkowników do danej grupy; 

  • opcja przekazywania wiadomości do akceptacji eksperta przed wysyłką do klienta.

Kalendarz

  • dodanie funkcji kalendarza;

  • funkcja planowania grafików pracowniczych.

Ustawienia

  • dodanie sekcji z wiadomościami systemowymi.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami