X

Aktualizacja systemu 5 ways... - listopad 2023

Informujemy, że dnia 5 listopada 2023 roku, w godzinach nocnych, nastąpi aktualizacja systemu 5 ways... Związana jest z wdrożeniem nowych funkcji systemowych:

Zarządzanie sprawami

 • wprowadzenie funkcji rozpatrywania reklamacji;
 • możliwość dodawania załączników do wiadomości;
 • możliwość tworzenia wersji roboczych wiadomości;
 • poszerzenie ustawień formatowania tekstu w polu wiadomości.

Praca zespołowa

 • możliwość pracy zespołowej;
 • możliwość dodawania nowych pracowników;
 • trzy poziomy uprawnień użytkowników;
 • wprowadzenie opcji blokowania pracowników;
 • funkcja delegowania spraw do pracowników.

Ustawienia konta

 • opcja wylogowania się ze wszystkich sesji przeglądarki.

Czat

 • możliwość podglądu wykreowanego widegtu czatu;
 • stworzenie 3 styli domyślnych dla widgetu czatu:
  • ciemny
  • jasny
  • kontrastowy;
 • możliwość dostosowania koloru: nagłówka, wnętrza czatu, przycisku otwarcia.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami