X

Aktualizacja systemu 5 ways... - marzec 2024

Informujemy, że w nocy z 2 na 3 marca 2024 roku, nastąpi aktualizacja systemu 5 ways... Poniżej przedstawiamy nowości i najważniejsze zmiany.

Integracja wFirma

 • dodanie opcji łączenia firmy w systemie wFirma z kontem 5 ways…;
 • powiadomienia dotyczące dokonania integracji;
 • opcja automatycznego wystawiania faktur;
 • umożliwienie dostępu do wystawionych faktur dla klienta poprzez system 5 ways…

Integracja Autopay

 • możliwość łączenia konta Autopay z kontem 5 ways…;
 • automatyczne płatności online za sprawę;
 • możliwość dokonywania płatności przez klienta bezpośrednio w sprawie.

System wycen

 • dodanie możliwości wyceny sprawy;
 • ustawienia szczegółów wyceny.

Interfejs

 • odświeżenie widoków panelu eksperta;
 • pulpit użytkownika. 

Raporty

 • dodanie funkcji generowania raportów pracy - dotyczących ilości spraw i odpowiedzi czy godzin pracy;
 • możliwość pobierania raportów w formacie .xls.

Ankiety

 • dodanie funkcji generatora ankiet;
 • wprowadzenie rozbudowanego kreatora ankiety;
 • 8 najczęstszych rodzajów pytań;
 • raporty dla wyników przeprowadzonej ankiety.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami