X

Użytkownicy w systemie 5 ways…

W systemie 5 ways… chcąc pracować zespołowo, administrator oraz osoby do tego uprawnione mogą dodawać kolejnych użytkowników do zespołu i nadawać im określone uprawnienia. 

System nie posiada limitu użytkowników.

Jak dodać nowego użytkownika?

Chcąc dodać nowego użytkownika należy:

 • z poziomu zakładki HOME kliknąć na kafel UŻYTKOWNIK+;
 • przejść do zakładki USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY.

Podczas dodawania pierwszego użytkownika wyświetli się jednorazowo okno z informacją, którą należy zatwierdzić. 

Użytkownicy w systemie 5 ways…

Po wykonaniu tej czynności pojawi się możliwość dodania nowego użytkownika za pomocą akcji DODAJ.

Nowego użytkownika może dodać administrator konta 5 ways… lub użytkownik o uprawnieniach eksperta, któremu nadano możliwość zarządzania użytkownikami.

Po kliknięciu w ten przycisk otworzy się okno, w którym należy uzupełnić informacje o użytkowniku, takie jak:

 • e-mail

 • imię;

 • nazwisko;

 • numer telefonu;

 • opis - krótka charakterystyka danego użytkownika, która jest widoczna dla klienta w ramach szczegółów sprawy;

 • rola - zależnie od kompetencji pracownika za ich pomocą można mu nadać odpowiednie uprawnienia. Wyróżnia się następujące role: EKSPERT, SPECJALISTA, PRAKTYKANT;

 • osoba reprezentująca - wskazanie osoby, pod której imieniem i nazwiskiem będą widoczne odpowiedzi przygotowane przez danego pracownika w ramach obsługi spraw;

 • grupa - możliwość przydzielenia pracownika do utworzonej grupy pracowniczej;

 • zarządzanie ankietami - dostęp do zakładki ANKIETY;
 • zarządzanie użytkownikami - funkcja możliwa do włączenia dla użytkowników z uprawnieniami eksperta, która daje możliwość: dodawania nowych pracowników, modyfikacji danych i ról, blokowania użytkowników.

 • użytkownik zablokowany - możliwość zablokowania użytkownika.

Użytkownicy w systemie 5 ways…

Jeśli użytkownik z uprawnieniami eksperta, który otrzymał możliwość zarządzania użytkownikami, utworzy konto dla pracownika również z uprawnieniami eksperta, nada mu możliwość zarządzania użytkownikami i zapisze zmiany, wówczas straci możliwość wyłączania i włączania mu opcji zarządzania użytkownikami. W tym wypadku jedyną osobą mogącą wyłączyć opcję zarządzania użytkownikami nowo utworzonemu ekspertowi będzie admin.

Jakie uprawnienia (role) można przydzielić użytkownikom?

Rolę należy wybrać podczas dodawania nowego użytkownika, przechodząc do zakładki USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY » DODAJ w polu ROLA. Role, które mamy do wyboru to: EKSPERT, SPECJALISTA i PRAKTYKANT. Czym charakteryzuje się każda z nich, wyjaśniamy poniżej.

Zakładki dostępne dla poszczególnych uprawnień (ról)

Zakładki, do których mają dostęp użytkownicy, to: 

Użytkownicy w systemie 5 ways…

Funkcje dostępne dla poszczególnych uprawnień (ról)

Dostępne funkcje z zakresu obsługi klientów, z których mogą skorzystać pracownicy, to:

Użytkownicy w systemie 5 ways…

Blokowanie i modyfikowanie użytkowników

W każdym momencie można dokonać także edycji konkretnych, wcześniej przypisanych ustawień, jak również zablokować danego użytkownika na określony czas. 

Gdzie zmodyfikować użytkownika?

Dokonanie zmian w ustawieniach pracownika możliwe jest poprzez przejście do zakładki USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY, gdzie z listy użytkowników należy wybrać tego, którego dane chcemy zmodyfikować i kliknąć w pole z jego nazwiskiem. Otworzy się wówczas okno edycji. Po dokonaniu zmian, w celu ich zapisania należy zatwierdzić je przyciskiem ZAPISZ.

Jak zablokować dostęp do konta dla użytkownika?

Administrator konta lub ekspert posiadający możliwość zarządzania pozostałymi użytkownikami może zablokować innego użytkownika w przypadku takiej konieczności (np. w wyniku zakończenia współpracy z danym użytkownikiem). Zablokowany zostanie dostęp do konta, czyli do jakichkolwiek danych i czynności w serwisie 5 ways…

Pracownik o uprawnieniach eksperta nie może w żaden sposób ingerować w konto admina.

Użytkownik posiadający możliwość zarządzania innymi użytkownikami nie może zablokować innego eksperta, który również ma możliwość zarządzania użytkownikami.

Aby zablokować użytkownika, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY, a następnie wybrać danego użytkownika i przejść do jego edycji. Na dole okna przy pozycji ZABLOKOWANY należy przesunąć suwak.

Użytkownicy w systemie 5 ways…

Wszyscy zablokowani użytkownicy wyświetlają się z ikoną kłódki na liście w zakładce UŻYTKOWNICY.

W każdym momencie można także przywrócić konto zablokowanego użytkownika, odblokowując mu ponownie dostęp, w ten sam sposób.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami