X

Szybkie płatności w 5 ways…

Automatyczne płatności online są standardem w obsłudze klienta. Dzięki integracji systemu 5 ways… z Autopay płatności mogą odbywać się bezpośrednio w systemie - szybko, wygodnie i bez zbędnych przeszkód. Ten krok w obszarze płatności online nie tylko zapewnia klientom bezproblemowe rozliczenia, ale również ułatwia ekspertom zarządzanie i finalizowanie transakcji bez konieczności opuszczania platformy komunikacyjnej. W tym artykule zgłębimy, jak dokonywać płynnych, automatycznych płatności w trakcie rozmowy klienta z ekspertem, podnosząc jakość obsługi klienta oraz wygodę korzystania z usług.

Wycena i opłacanie spraw możliwe są jedynie jeśli włączona jest integracja z systemem Autopay. Więcej na jej temat w artykule pt. Integracja z systemem płatności Autopay.

Jak opłacić sprawę?

Po wycenieniu sprawy przez eksperta, w celu zrealizowania płatności, klient może przejść do danej sprawy w swoim panelu klienta, gdzie widoczne będzie krótkie podsumowanie wycenionej usługi.

Po zapoznaniu się z wyceną, w celu opłacenia sprawy przez klienta, należy wybrać opcję ZAPŁAĆ i w wyświetlonym oknie trzeba wypełnić dane do faktury. Domyślnie zapisują się one na przyszłość, by usprawnić proces płatności.

Szybkie płatności w 5 ways…

Szybkie płatności w 5 ways…

Aby dodać inne dane do faktury, należy przejść w USTAWIENIA » DANE DO FAKTURY i kliknąć znak plusa.

Po uzupełnieniu wszystkich pól i zatwierdzeniu danych należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Po tym działaniu następuje przekierowanie na stronę Autopay, gdzie można dokonać płatności.

Po wykonaniu płatności następuje powrót do konta klienta. Status sprawy po stronie klienta zmienia się z ANALIZA SPRAWY na W PRZYGOTOWANIU

Więcej na temat statusów spraw w artykule: Zmiana statusów spraw.

Pobieranie faktury

Po opłaceniu sprawy należy przejść do zakładki LISTA PŁATNOŚCI, gdzie można pobrać fakturę.

Szybkie płatności w 5 ways…

Istnieją następujące statusy faktur:

 • Generowanie faktury - faktura jest w trakcie wystawiania i wkrótce powinna być dostępna do pobrania.

 • Spróbuj ponownie - próba płatności została podjęta, ale z jakiegoś powodu nie została ukończona.

 • Pobierz fakturę - faktura jest gotowa do pobrania w formacie PDF.

 • Ponów płatność - płatność została anulowana w trakcie jej dokonywania, 

 • Puste pole - pokazuje się w dwóch przypadkach:

  • Gdy ekspert nie ma integracji z wFirmą i musi przesłać fakturę indywidualnie. Może to zrobić bezpośrednio w sprawie, dodając ją jako załącznik.
  • Status ten pojawi się również w sytuacji, gdy użytkownik posiada integrację z wFirmą i wystąpi błąd podczas generowania faktury. Wtedy system podejmuje trzy próby wystawienia faktury. Jeśli za kolejnym razem system w dalszym ciągu nie będzie mógł wygenerować faktury, to po stronie klienta ukaże się puste pole, a ekspert dostanie powiadomienie "Wystąpił błąd podczas wystawiania faktury dla klienta do sprawy nr [tutaj numer sprawy]".

Możliwość pobrania faktury przez klienta bezpośrednio z zakładki LISTA PŁATNOŚCI, dostępna jest tylko w przypadku, gdy administrator przeprowadził integrację z systemem wFirma. Bez wspomnianej integracji fakturę można przesłać jako załącznik do sprawy lub poza systemem 5 ways..., bezpośrednio na adres mailowy klienta.
 

Statusy płatności

W zakładce LISTA PŁATNOŚCI przy numerze sprawy widoczne są następujące statusy płatności:

 • Zrealizowana - płatność została zakończona, środki zostały przekazane, 

 • Realizowana - proces płatności został rozpoczęty (kliknięcie w link płatności), jednak nie został ukończony,

 • Błąd - błąd transakcji (np.: anulowanie płatności w trakcie opłacania).

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami