X

Klienci 5 ways… - przechowywanie danych klientów

Systemowi do komunikacji online z nie może zabraknąć miejsca, w którym gromadzone są wszelkie dane klientów. 5 ways… gromadzi wszystkie zebrane informacje na ich temat w dedykowanej zakładce.

Klienci - sposób działania

Dane klientów gromadzone są w zakładce KLIENCI. Aby do niej przejść, należy po zalogowaniu do systemu wybrać KLIENCI w prawym pasku bocznym.…

Klienci 5 ways...

Wprowadzanie danych

W zakładce KLIENCI dane wprowadzane są:

 • automatycznie - każdy klient, który skorzysta z widgetu formularza, jest automatycznie dodawany do listy klientów; oraz

 • samodzielnie  - za pomocą akcji DODAJ można własnoręcznie wprowadzić informacje na temat klienta.

Warto pamiętać, że w przypadku automatycznego dodawania klienta do listy ma on założone konto klienckie w systemie, natomiast w momencie gdy to użytkownik dodaje klienta samodzielnie - nowe konto nie tworzy się.

Wyświetlane informacje o kliencie

W ramach listy klientów wyświetlane są następujące dane klientów:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • telefon;
 • historia spraw.

Ikona historii spraw widoczna jest tylko w sytuacji gdy klient posiada swoje konto klienckie w systemie 5 ways…

Po kliknięciu w wybranego klienta uzyskujemy dostęp do czterech zakładek:

 • KLIENT - dane klienta z możliwością edycji oraz aktywacji i dezaktywacji klienta, liczba spraw i etykiety;
 • SPRAWY KLIENTA - sprawy prowadzone z wybranym klientem z możliwością sortowania;
 • DANE KLIENTA - szczegółowe dane klienta;
 • NOTATKI - możliwość dodania notatek na temat klienta.

Klienci 5 ways...

Ręczne dodawanie nowego klienta

Aby dodać do listy nowego klienta, należy przejść do zakładki KLIENCI » DODAJ.

Wówczas otworzy się okno, w którym pola wymagane to:

 • imię;
 • e-mail.

Natomiast dodatkowe informacje, które można podać, ale nie są one obligatoryjne, to:

 • nazwisko;
 • nazwa;
 • telefon;
 • strona www;
 • NIP;
 • ulica;
 • miasto;
 • kod pocztowy.

Klienci 5 ways...

Edycja wprowadzonych danych

Zarówno dla pozycji wygenerowanych automatycznie, jak i tych wprowadzonych ręcznie, istnieje możliwość edycji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie w wybranego klienta » KLIENT » EDYTUJ.

Klienci 5 ways...

Statusy klientów

Dodany klient może posiadać jeden z dwóch statusów:

 • AKTYWNY - kiedy prowadzimy z nim aktywną komunikację; oraz

 • NIEAKTYWNY - kiedy nie prowadzimy z nim komunikacji.

Status NIEAKTYWNY nie blokuje klientowi możliwości podjęcia kontaktu z ekspertem.

Jednym z zastosowań tego rodzaju filtru jest przejrzystość w kontekście kontaktu z klientami. Za ich pomocą można ukryć na liście tych, z którymi nie podejmujemy dalszych działań.

Oznaczanie klienta statusem NIEAKTYWNY

Aby oznaczyć klienta jako nieaktywnego, należy po wejściu w zakładkę KLIENCI, nacisnąć w konkretną osobę » KLIENT » EDYTUJ » KLIENT NIEAKTYWNY.

Klienci 5 ways...

Oznaczanie klienta statusem AKTYWNY

Aby ponownie aktywować klienta, należy poprzez naciśnięcie na wybraną osobę w zakładce KLIENCI przejść w KLIENT » EDYTUJ i przesunąć suwak przy opcji KLIENT NIEAKTYWNY tak, aby ją wyłączyć.

Klienci 5 ways...

Filtry na liście klientów

W zakładce KLIENCI można filtrować pozycję według:

 • statusu klienta (AKTYWNY i NIEAKTYWNY);
 • tego czy posiada panel klienta.

Wprowadzone filtry można usuwać za pomocą ikony kosza.

Klienci 5 ways...

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami