X

Etykietowanie spraw w systemie 5 ways…

Jednym z kluczowych elementów sprawnego prowadzenia biznesu jest efektywne zarządzanie informacjami i zadaniami. System 5 ways... oferuje możliwość etykietowania spraw, co znacząco ułatwia identyfikację, organizację i śledzenie postępów. To niezwykle przydatne narzędzie, które daje użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu etykiet do własnych potrzeb. W tym artykule omówione zostaną możliwości tworzenia, modyfikowania i nadawania etykiet sprawom w systemie 5 ways…

Tworzenie etykiet

W celu stworzenia etykiety należy przejść do zakładki USTAWIENIA » ETYKIETY » DODAJ. Otworzy się kreator, w którym użytkownik ma możliwość wprowadzenia nazwy oraz dostosowania koloru etykiety.

Etykietowanie spraw w systemie 5 ways…

Po spersonalizowaniu etykiety należy kliknąć opcję ZAPISZ.

Etykiety może dodawać użytkownik z uprawnieniami eksperta lub specjalisty, natomiast PRAKTYKANT ma jedynie możliwość wykorzystywać już utworzone etykiety do oznaczania spraw. Więcej nt. uprawnień można przeczytać w artykule: Użytkownicy w systemie 5 ways…

W tym samym miejscu można dokonać również edycji utworzonych już etykiet i je usuwać. Należy wówczas kliknąć w nazwę tej, która ma zostać zmodyfikowana. Pojawi się okno edycji, w którym użytkownik wprowadza zmiany i je zapisuje.

Dodawanie etykiet do spraw

Dodane etykiety można przypisywać sprawom w ramach OBSŁUGI SPRAW w zakładkach:

  • DO PRZYDZIELENIA, 
  • DO AKCEPTACJI,
  • MOJE SPRAWY, 
  • ODDELEGOWANE, 
  • WYSŁANE, 
  • ARCHIWUM, 

jak również bezpośrednio w widoku szczegółów sprawy.

Aby nadać etykietę sprawie z poziomu listy, bez konieczności przechodzenia do szczegółów sprawy, należy kliknąć w belkę obok nazwy (nie w sam tytuł sprawy), wówczas okno sprawy rozszerza się. Użytkownik klikając w akcję DODAJ ETYKIETĘ może ją przypisać.  Z listy utworzonych etykiet wystarczy wybrać tę, która ma zostać przypisana sprawie i kliknąć w jej nazwę. Sprawa zostanie oznaczona wybraną etykietą.

Do jednej sprawy użytkownik może przypisać kilka etykiet.

Etykietowanie spraw w systemie 5 ways…

Aby dodać etykietę bezpośrednio w sprawie, należy przejść do szczegółów wybranej sprawy klikając w jej tytuł, w prawym górnym rogu wybrać DODAJ ETYKIETĘ i z listy wybrać tę, którą ma być oznaczona sprawa. 

Etykietowanie spraw w systemie 5 ways…

Z poziomu listy, jak i bezpośrednio w sprawie, osoby uprawnione mogą też utworzyć nowe etykiety.

Odpinanie etykiet

Po kliknięciu w tytuł sprawy pojawiają się jej szczegóły, w tym również nadane etykiety. W tym miejscu użytkownik może je odpiąć od sprawy klikając na „x” znajdujący się przy nazwie etykiety. 

Odpiąć etykietę można również w wymienionych wyżej zakładkach OBSŁUGI SPRAW, również klikając na „x” znajdujący się przy nazwie etykiety, po rozwinięciu okna sprawy, klikając w belkę obok tytułu sprawy.

Etykietowanie spraw w systemie 5 ways…

Filtrowanie spraw według etykiet

W pasku filtrów, który dostępny jest w każdej zakładce, istnieje możliwość filtrowania spraw poprzez etykiety. W tym celu należy w pasku filtrów rozwinąć ETYKIETY i wybrać jedną, bądź kilka. Po ich wyborze wyświetlą się oznaczone nimi sprawy. 

Etykietowanie spraw w systemie 5 ways…

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami