X

Zmiana hasła do konta użytkownika

W 5 ways… istnieje możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie zarówno do profilu pracownika/eksperta, jak i klienta. Jak to zrobić? O tym poniżej! 

Zmiana hasła w systemie 5 ways… - panel pracownika/eksperta

Po zalogowaniu do systemu 5 ways…  pojawi się ekran startowy. W celu zmiany hasła w prawym górnym rogu należy wybrać ikonę użytkownika » PROFIL 5 WAYS….

Zmiana hasła do konta użytkownika

W drugiej sekcji - ZAKTUALIZUJ HASŁO można dokonać zmiany hasła.

Zmiana hasła do konta użytkownika

Aby zmienić hasło, wymagane jest wprowadzenie aktualnego hasła, wpisanie nowego, a następnie powtórzenie go. Zmiany należy potwierdzić klikając ZAPISZ, w prawym dolnym rogu sekcji. 

Po zmianie hasła użytkownik zostanie przeniesiony do panelu logowania, gdzie musi ponownie zalogować się do systemu, wpisując nowe hasło. Po tej czynności można już cieszyć się pracą w systemie!

Co zrobić gdy użytkownik zapomni hasła?

W sytuacji, gdy użytkownik zapomni hasła, w ekranie logowania należy kliknąć przycisk ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Zmiana hasła do konta użytkownika

W kolejnym kroku należy wprowadzić adres e-mail, który jest powiązany z kontem użytkownika i kliknąć przycisk RESETUJ HASŁO, aby potwierdzić akcję. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, w której użytkownik, w celu potwierdzenia resetu hasła, musi kliknąć przycisk ZRESETUJ HASŁO

Zmiana hasła do konta użytkownika

Następnie użytkownik zostanie przekierowany do kolejnego kroku, gdzie należy podać powiązany z kontem e-mail i wprowadzić nowe hasło oraz je powtórzyć.

Zmiana hasła do konta użytkownika

Po zatwierdzeniu nowego hasła przyciskiem RESETUJ HASŁO, użytkownik zostanie przeniesiony do panelu logowania, gdzie może zalogować się na swoje konto, używając nowego hasła!

Zmiana hasła przez klienta - panel klienta

W panelu klienta w lewym dolnym rogu ekranu znajduje się zakładka USTAWIENIA. Po kliknięciu w nią pojawi się m. in. opcja zmiany hasła.

Zmiana hasła do konta użytkownika

W polu AKTUALNE HASŁO należy wprowadzić bieżące hasło, a w kolejnym wpisać nowe hasło. Aby je potwierdzić, należy wprowadzić je ponownie w polu POTWIERDŹ HASŁO.

Po poprawnym wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk ZMIEŃ, aby zatwierdzić operację. 

Po wykonaniu tych kroków hasło zostanie zmienione, a kolejne logowanie będzie wymagało użycia nowego hasła.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami