X

Zarządzanie użytkownikami w systemie 5 ways... - uprawnienia

W celu usprawnienia pracy w systemie 5 ways… administrator konta może nadać uprawnienia zarządzania pracownikami innym użytkownikom. Włączenie jej następuje przy dodawaniu nowych użytkowników, lub w oknie edycji pracownika.

Co dają uprawnienia zarządzania użytkownikami?

Aktywne uprawnienia ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI dają dostęp do zakładki USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY. W ramach tej zakładki użytkownik może:

  • dodawać nowych pracowników;
  • dokonywać edycji danych pracownika;
  • blokować/odblokowywać pracowników.

Tylko osobie z uprawnieniami eksperta można nadać możliwość zarządzania użytkownikami.

Ekspert z uprawnieniami do zarządzania użytkownikami nie może modyfikować uprawnień administratora.

Zarządzanie użytkownikami w systemie 5 ways... - uprawnienia

Jak włączyć opcję zarządzania pracownikami?

Aby umożliwić zarządzanie innymi pracownikami, należy na etapie dodawania pracownika w zakładce USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY » DODAJ zaznaczyć opcję ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI za pomocą suwaka opcji. 

Zarządzanie użytkownikami w systemie 5 ways... - uprawnienia

Opcja ta dostępna jest również w oknie edycji pracownika, gdzie należy wybrać pracownika, któremu chcemy nadać uprawnienia zarządzania użytkownikami, przez kliknięcie w jego dane. Następnie tworzy się panel edycji pracownika, w którym wystarczy zaznaczyć opcję ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Po zapisaniu zmian użytkownik ma już dostęp do wyżej opisanej funkcji.

Jak wyłączyć opcję zarządzania pracownikami?

W każdej chwili administrator lub ekspert z uprawnieniami do zarządzania użytkownikami, może odebrać innym pracownikom (poza administratorem) opcję zarządzania użytkownikami. W tym celu należy przejść do zakładki do zakładki USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY i wybrać pracownika, dla którego chcemy zmodyfikować uprawnienia i odznaczyć za pomocą suwaka opcję ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami