X

Czy mogę zmienić adres mailowy użytkownika?

Od niedawna korzystam z waszych usług i mam pod sobą zespół pracowników. Chciałbym usystematyzować i ujednolicić im adresy maili służbowych na już utworzonych kontach. Czy jest to możliwe? A jeśli jest, to jak mogę to zrobić?

 

Zarówno admin, jak i ekspert z uprawnieniami do zarządzania użytkownikami nie mają możliwości zmiany adresu e-mail już wprowadzonego użytkownika. 

Kto może dokonywać zmiany adresu e-mail w systemie?

Zmiany maila może dokonać sam użytkownik-pracownik z poziomu swojego konta klikając w awatar w prawym górnym rogu i wybierając z menu PROFIL 5 WAYS….

Zmiana adresu mailowego użytkownika

W sekcji ZAKTUALIZUJ INFORMACJE PROFILOWE w polu E-MAIL należy wpisać nowy adres e-mail, który zatwierdza się przyciskiem ZAPISZ

Zmiana adresu mailowego użytkownika

Potwierdzenie nowego adresu mailowego

Na nowy adres e-mail użytkownik otrzyma wiadomość i w celu potwierdzenia rejestracji nowego adresu mailowego należy kliknąć POTWIERDŹ ADRES E-MAIL.

Zmiana adresu mailowego użytkownika

Nowy adres e-mail automatycznie zaktualizuje się na koncie użytkownika w zakładce USTAWIENIA » UŻYTKOWNICY.  

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami